หลักการปิดการขาย

หลักการปิดการขาย (Closing)

คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สการปิดการขาย เป็นการอบรม หลักการปิดการขาย ซึ่งมีความสำคัญสำหรับทุกองค์กรเนื่องจาก การปิดการขายต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปิด ต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งทางด้านทักษะและประสบการณ์ความชำนาญ หลักการปิดการขาย จะให้เทคนิคปิดการขายจะช่วยให้พนักงานขายสามารถฝึกทักษะทางเทคนิคปิดการขาย ให้ได้ผล เข้าทักษะในการอ่านใจลูกค้า เพื่อนำไปสู่การปิดการขายเชิงรุกเพื่อองค์กรหรือธุรกิจให้เติบโตต่ออย่าง เนื่องจากพนักงานที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

หลักการปิดการขาย (Sale Closing Course)

หลักสูตรด้านหลักการปิดการขายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนความรู้ด้านทฤษฎีในการปิดการขาย

2. ส่วนความรู้ด้านทักษะการปิดการขายภาคปฏิบัติ (Role Play)

 

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

Course

หลักการปิดการขาย (หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย / Sale Closing Course)

Sale Closing

หลักการปิดการขาย เป็นการอบรมให้รู้จัก Power Closing หรือพลังในการปิดการขาย เพราะการปิดการขายเป็นต้องสร้างทัศนคติเชิงรุก ซึ่งพลังแห่งทัศนคติในสินค้าบริการ, บริษัท, ตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น นักขายต้องรู้จักเทคนิคในการปิดการขาย การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย เพื่อนำไปสู่การปิดที่มีประสิทธิภาพ การช่างสังเกตและเทคนิคในการสอบถามเพื่อตอบโจทย์ให้โดนใจของลูกค้า จะช่วยให้สามารถปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • หลักการปิดการขาย
 • การปิดการขาย คืออะไร ?
 • ทำไมต้องมีเทคนิคในการปิดการขาย
 • ทฤษฎีพื้นฐานในการปิดการขาย
 • ประเภทของลูกค้าในการปิด
 • หลักและวิธีการปิดการขาย
 • เทคนิคการปิดการขาย
 • เคล็ดลับในการปิดการขาย
 • หลักการแก้ข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย
 • การอ่านใจลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 • บันได 7 ขั้นในการปิดการขาย
 • การบริการหลังการขาย

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ
 • Role Play

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584