rencontre rencontre de femmes agées site rencontre arabe montreal rencontre la femme site de rencontres versailles femme veuve cherche veuf chatroulette francais rencontres au hasard historique rencontre maroc algerie cherche je cherche un homme tunisien exemple message original site de rencontre rencontre filles diego suarez liste des escort trans site de rencontre pour mineur france site de rencontre amicale luxembourg kto site rencontre smeeters rencontre au tel 01 femme site rencontre femme cherche femme nancy escort trans cash rencontre serieuse gratuite paris site de rencontre algerie gratuit site de rencontre gratuit a nice magasin hatsan rencontre femme cherche homme 45 ans site de rencontre voyage cherche femme pour sortir ce soir site de она ищет его в киеве знакомства инвалиды знакомства

About Us

enter About Us (เกี่ยวกับเรา)

ยินดีต้อนรับสู่ Web Site วิทยากร.net เว็บไซต์ที่รวบรวมวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมไว้หลากหลายมากที่สุด เพื่อให้ท่านได้ค้นหาและเรียนรู้เพื่อการศึกษา, การฝึกอบรมพัฒนา, การต่อยอดทางการศึกษา, การต่อยอดทางธุรกิจ โดยส่งผ่านองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ท่านสามารถก้าวผ่านศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านการทำงานและการพัฒนาตนเอง

โดย วิทยากร.net ของเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับทุกสถาบันฝึก อบรมโดยไม่แบ่งค่าย และเป็น   ตัวกลางและเชื่อมประสานงานกับสถาบันการศึกษา, มหาวิทยาลัย, บริษัท, องค์กรและสถาบันฝึกอบรม ในการให้คำปรึกษาในการจัดหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรด้านการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไป, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ ไม่ว่าจะในแง่ของการศึกษาต่อเนื่องหรือการฝึกอบรมพัฒนาในสายงานหรือสายอาชีพต่าง ๆ ให้กับทุกท่าน

52196.glasistine.info/87174.html นโยบาย

เป็นสื่อกลางในการรวบรวมหลักสูตร เพื่อการค้นหา, การศึกษา, การพัฒนา, โดยเน้นทางด้านคุณภาพ ความสะดวก ความรวดเร็ว ในการค้นหาและดำเนินการจัดการด้านหลักสูตร การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

33670.nomadiclife.xyz/39804.html Vision

เป็นศูนย์รวมหลักสูตรและองค์ความรู้ด้าน เพื่อช่วยในการยกระดับการเรียนรู้ ให้กับทุกบุคลากรและทุกระดับชั้นขององค์กรต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการแข่งขันด้านการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Mission

พันธะกิจของวิทยากร.net มีพันธะกิจในการรวบรวมหลักสูตรเพื่อการค้นหาด้วยความมุ่งมั่น เพื่อความเป้นหนึ่งที่จะให้บริการแก่ทุกบุคลากรทุกองค์กร ในการได้รับการบริการด้านหลักสูตรในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

Core Competency

 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
 • ความละเอียดรอบคอบ (Circumspection Relate)
 • ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility of duty)
 • การบริการ (Service Mind)
 • ความซื่อสัตย์ (Honesty)


Core Value  (ปรัชญาองค์กร)

 • การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 • การคิดสิ่งใหม่ (Creative and Innovative)
 • การทำงานเชิงรุก (Proactive)
 • คุณภาพ (Quality)
 • การทำงานเป็นทีม (Teamwork)


Course Training

หลักสูตร Competency คือ การที่วิทยากร.net เน้นนโยบายการบริการด้านองค์ความรู้เชิงรุก อย่างมีสมรรถนะแห่งประสิทธิภาพและการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงให้กับหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้กับทุกหลักสูตร ทุกการเรียนรู้ ทุกระดับการศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนามีความประสบผลสำเร็จของการเรียนรู้และการพัฒนาฝึกอบรมเชิงรุก

Consult Competency Training

ให้คำปรึกษาและวางระบบ Competency ระบบ KPI ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) ระบบงานฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Training & Human Resources Development) ระบบการพัฒนาองค์กร ให้กับทุกองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน

สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ สามารถเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำกัดค่ายเพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการต่าง ๆ ในด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรฝึกอบรม รวมถึง การเป็นสื่อกลางเชื่อมประสานงานกับสถาบันการศึกษา, มหาวิทยาลัย, บริษัท, องค์กรและสถาบันฝึกอบรม ในการให้คำปรึกษาในการจัดหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรด้านการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไป, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ ไม่ว่าจะในแง่ของการศึกษาต่อเนื่องหรือการฝึกอบรมพัฒนาในสายงานหรือสายอาชีพต่าง ๆ ให้กับทุกท่าน

 

ด้วยความปรารถนาดี

www.วิทยากร.net

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584