rencontre rencontre de femmes agées site rencontre arabe montreal rencontre la femme site de rencontres versailles femme veuve cherche veuf chatroulette francais rencontres au hasard historique rencontre maroc algerie cherche je cherche un homme tunisien exemple message original site de rencontre rencontre filles diego suarez liste des escort trans site de rencontre pour mineur france site de rencontre amicale luxembourg kto site rencontre smeeters rencontre au tel 01 femme site rencontre femme cherche femme nancy escort trans cash rencontre serieuse gratuite paris site de rencontre algerie gratuit site de rencontre gratuit a nice magasin hatsan rencontre femme cherche homme 45 ans site de rencontre voyage cherche femme pour sortir ce soir site de она ищет его в киеве знакомства инвалиды знакомства

เทคนิคการปิดการขาย

เทคนิคการปิดการขาย (Power Closing)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการปิดการขาย คือ การสรุปผลการขาย Sale Closing เพื่อนำใบสั่งซื้อ หรือ ใบ order ที่ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อเข้าสู่ฝ่าย/แผนก หรือบริษัท, องค์กร เป็นเทคนิคขั้นสุดท้ายที่เร้าความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจสั่งซื้อ ภายในหลักสูตรเทคนิคการปิดการขาย จะช่วยให้พนักงานขายได้รับองค์ความรู้ด้านเทคนิคปิดการขายให้เกิดประสิทธิผล มีความเข้าใจในจิตวิทยาในการปิด มีทักษะในการอ่านใจลูกค้า และมีทัศนะคติที่ดีในการปิดการขายเชิงรุก เพื่อให้สามารถปรับประยุกต์องค์ความรู้ จนสามารถปิดการขายเพื่อให้ยอดขายของหน่วยงาน องค์กรหรือธุรกิจให้เติบโตต่ออย่างเนื่อง

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Sale Skill, Motivate, Teamwork, Supervise, Power Closing, RTMS, Cross Road, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill Pro, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Sale, Course for Success and etc.

 

 

 

Course

เทคนิคการปิดการขาย (Selling Technic Closing)

Sale Closing

Power Closing พลังในการปิดการขาย พลังแห่งทัศนคติในสินค้าบริการ, บริษัท, ตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น นักขายต้องรู้จักเทคนิคการช่างสังเกตและเทคนิคในการสอบถาม เพื่อเป็นพลังในการปิดการขายและรู้ความต้องการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้า โดยใช้เทคนิคในการปิดเชิงรุกเพื่อให้สามารถแก้ข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • ทฤษฎีพื้นฐานในการปิดการขาย
 • ประเภทของลูกค้าในการปิด
 • หลักและวิธีการปิดการขาย
 • เทคนิคการปิดการขาย
 • Power Closing พลังแห่งการปิดการขาย
 • เคล็ดลับในการปิดการขาย
 • หลักการแก้ข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย
 • การอ่านใจลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 • การปิดด้วยกลยุทธ์วาทะชนะใจ

 

 

 • ทฤษฎีและปฏิบัติ
 • Role Play

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

วันxxxที่ xx มีนาคม พ.ศ.2561

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 3,900 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            3,900

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน LI์NE ID : fitprodb และ/หรือ (086) 981-1584
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Sale Skill, Motivate, Teamwork, Supervise, Power Closing, RTMS, Cross Road, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill Pro, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Sale, Course for Success etc.

Sales Management profile : 

- Sale Field Manager : : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Sale Manager : Grolier Encyclopedia Britannica Co., Ltd.
- Sub Scription Sale : Bangkok Post Public Co., Ltd
- Sale & Marketing Manager : Training Hall Co., Ltd
- Top Sale : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Marketing & Sale Manager : Training Hall Publishing Co. Ltd.

เกียรติประวัติ : 

- Top Sale บริษัท Grolier Americana Encyclopedia จำกัด ปีพุทธศักราช 2531
- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

Talk Show อาจารย์ วัฒนา วาทะพล :

**หากไม่พบ VDO สามารถดูได้โดยตรงจาก Youtube โดย>>>(คลิ๊ก)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE : fitprodb

Facebook สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร : https://web.facebook.com/AdminFitPro

 

TikTok อ.วัฒนา วาทะพล : https://www.tiktok.com/@wattana_vathapol?lang=en

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584