rencontre rencontre de femmes agées site rencontre arabe montreal rencontre la femme site de rencontres versailles femme veuve cherche veuf chatroulette francais rencontres au hasard historique rencontre maroc algerie cherche je cherche un homme tunisien exemple message original site de rencontre rencontre filles diego suarez liste des escort trans site de rencontre pour mineur france site de rencontre amicale luxembourg kto site rencontre smeeters rencontre au tel 01 femme site rencontre femme cherche femme nancy escort trans cash rencontre serieuse gratuite paris site de rencontre algerie gratuit site de rencontre gratuit a nice magasin hatsan rencontre femme cherche homme 45 ans site de rencontre voyage cherche femme pour sortir ce soir site de она ищет его в киеве знакомства инвалиды знакомства

หลักสูตร competency

50071.nekomi.one/81461.html 27009.calabasasparkcentre.info/17863.html  

11588.krbl.net/85575.html หลักสูตร competency

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานได้อย่างชัดเจนทั้งระบบคน ระบบงาน ทำให้เกิดสมรรถนะและความสามารถที่ก้าวสูงขั้นเป็นลำดับตามระบบสมรรถนะ Competency

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrd, Competency base interview, Competency management, Teamwork, Personality Development, Train The Trainer, Coaching skill, Sale skill, Service Mind, Leadershipservice excellence, and course etc.

 

 

 

Course

หลักสูตร Competency (การพัฒนาบุคคลากร ด้วยระบบ competency)

COMPETENCY

competency เป็นคอร์สอบรมสำหรับองค์กร บุคลากรและฝ่าย/แผนกที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในด้วยระบบ Competency หรือสมรรถนะ ซึ่งจะให้องค์ความรู้และในการพัฒนาคนให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  (Superior  Employees) โดยให้เกิดความเข้าใจในองค์ประกอบของ Competency คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Attitudes) อุปนิสัย (Trait) การรับรู้ตนเอง (Self image) และแรงจูงใจ (Motive) โดยในหลักสูตรจะทำให้เข้าใจวิธีการพัฒนาพนักงานและระบบได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยทางการบริหารที่หลายๆ องค์กรนำไปใช้อย่างประสบผลสัมฤทธิ์และประสบความสำเร็จตรงตามนโยบายและโดนใจผู้บริหาร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

HR, HRM, HRD และผู้ทำงานด้านบริหารบุคลากร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์การ, เจ้าหน้าที่, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ, ผู้สนใจทั่วไป, Supervisor, Manager, Director

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • Competency คือ ?
 • กรอบแนวคิดของ Competency
 • ความหมายของสมรรถนะ Competency
 • ทำไมต้องเลือกมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
 • องค์ประกอบของระบบสมรรถนะ Competency
 • ประเภทของสมรรถนะ Competency
 • ระดับของ Competency
 • ประโยชน์ของระบบสมรรถนะ
 • คุณลักษณะพื้นฐานที่ต้องการ
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Model)
 • สมรรถนะในการทำงาน
 • ขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ
  บทบาทของผู้บริหารในการนำระบบสมรรถนะมาใช้
 • การกำหนด Competency แบบต่างๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับ Competency Dictionary
 • การนำ  Competency  ไปใช้งานจริงได้อย่างไร
 • การใช้แบบฟอร์มประเภทต่างๆ ในระบบ Competency
 • การประเมินสมรรถนะ Competency

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎี
 • Work Shop (ภาคปฏิบัติ)
 • Case Study (กรณีศึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน (ภาคทฤษฎี, Case Study (กรณีศึกษา))

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยาย

    2. Work Shop (ภาคปฏิบัติ)

    3. Case Study (กรณีศึกษา)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

เดือนธันวาคม : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 3,900 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            3,900

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม(คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Facebook สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร : https://web.facebook.com/AdminFitPro

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584