หาหลักสูตร

หลักสูตรพิเศษ สำหรับการพูดและการพัฒนาเทคนิคการขายประจำไตรมาสนี้ หลักสูตร ศิลปะการบรรยายแบบมืออาชีพ (Speech for Train the Trainer) หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train The Trainer) หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน เคล็ดลับการปิดการขาย ศิลปะการแก้ข้อโต้แย้งแบบมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอการขาย หาหลักสูตรอบรม

Course

  Course   Course   Course


 

 

 

ศิลปะการบรรยายแบบมืออาชีพ
(Speech for Train the Trainer)
  เทคนิคการเป็นวิทยากร
(Train The Trainer)
  ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
(Public speaking)
  เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ
(coaching skill)

Course

 

Course

 

Course

 

Course

 

 

 

หลักสูตร พูดได้ บรรยายเป็น
(Train The Trainer to Train)
  เทคนิคการนำเสนอการขาย
(Selling Presenttation)
  เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
(Supervisory skill)
  เทคนิคการสอนงาน
(Coaching)
Course   Course   Course  

Course

   

 

การบริการด้วยหัวใจ
(Service mind)
 

การบริการที่เป็นเลิศ
(Service Excellent)

 

เคล็ดลับการปิดการขาย
(Power Closing)

 

ศิลปะการแก้ข้อโต้แย้งมืออาชีพ
(Objection Skills)

Course   Course   Course  

Course

 

 

 

Competency Life Forum
(บันได้ 5 ขั้นแห่งพลังความสำเร็จ)
  Competency Base Management
(การบริหารคนด้วย Competency)
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
  ศิลปะการ Role Play มืออาชีพ
(Role Play Professional)
             

Course

 

Course

 

Course

 

Course

 

 

 

 

 

รวยด้วยกาแฟสด
(Coffee Man Course)
  เทคนิคการชงกาแฟสด
(Macona Coffee)
  Success Formula
(หลักสูตรแห่งความสำเร็จ)
  Key Performance In your Life
(กุญแจแห่งความสำเร็จในชีวิต)
Course   Course   Course  

Course

 

 

 

โรงเรียนมวยไทย
(Mauythai School)
  ศูนย์ฝึกอบรมมวยไทย
(Mauythai Training)
  ศูนย์ฝึกอบรมเทควันโด้
(Taegwondo Training)
  ศูนย์ฝึกโยคะเซ็นเตอร์
(Yoga Center)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584