ค้นหาหลักสูตร / หาวิทยากร

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม-หาวิทยากรฝึกอบรม

 

Search


 
วิธีการค้นหาหลักสูตร

หาหลักสูตร

หาหลักสูตร คือ บริการของ Web Site ที่ช่วยให้ท่านหาหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีมากมายได้ง่าย ๆ เพียง คีย์ชื่อหลักสูตรที่ท่านต้องการแล้ว Enter เช่น เทคนิคการเป็นวิทยากร (กรณีชื่อเป็นภาษาไทย), Train The Trainer (กรณีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ)

 

 

หาวิทยากร

หาวิทยากร คือ บริการอีกหนึ่งนวัตกรรมของ Web Site เราที่ช่วยให้ท่านหาวิทยากรบรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีมากมายได้ง่าย ๆ เพียงคีย์ชื่อหลักสูตร หรือ ชื่อของวิทยากรประจำหลักสูตรที่ท่านต้องการ ซึ่งสามารถคีย์ได้ 4 วิธี คือ

วิทยากร
วิทยากรหลักสูตรเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (กรณีชื่อเป็นภาษาไทย)
                    วิทยากรหลักสูตร Supervisory (กรณีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ)
                    ชื่อวิทยากร เช่น อาจารย์วัฒนา หรือ อ.วัฒนา

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584