หลักสูตรการบริหารการขาย

การบริหารการขาย sales management

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรการบริหารการขาย sales management เป็นการอบรม Sales Management การบริหารการขาย สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถการพัฒนาทีมขายในทักษะด้านต่าง ๆ  ที่จำเป็นในการในการขายของลูกทีมเพื่อความเป็นเลิศ ให้ความรู้ ความเข้าใจการสร้างและพัฒนาทีมงานขาย เพิ่มความพยายามให้ลูกทีมมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันเป้าหมายของทีมให้บรรลุ ผลสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารทีมงานขายจึงต้องใช้ความพยายามสุดความสามารถ เพื่อให้ทีมงานขายการขายสินค้าและบริการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีม

 

 วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Power Closing, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

Course

Sales Management (การบริหารการขาย)

Sales Management Course

หลักสูตร sales management เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย คือ การบริหารการขาย ที่ต้องรู้จักการวางแผน การจัดระบบงาน การจัดระบบคน การเพิ่มศักยภาพที่สูงสุดให้กับทีมงานขาย โดยให้ทีมขายได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของผู้บริหารทีมและลูกน้อง มีความเข้าใจกัน ร่วมมือร่วมใจกัน การใช้ระบบ RIS-CCMS (ริส-ซีซีเอ็มเอส) ในการบริหารทีมงานขาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วย ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยในการบริหารการขายยุคใหม่ให้บรรลุผล สำเร็จอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, เจ้าของกิจการ, Supervisor, Manager, Director

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • การบริหารการขาย คืออะไร?
 • การบริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • การเป็นนักบริหารทีมงานขาย
 • การเปลี่ยนมุมมองการขายจากระยะสั้นสู่ระยะยาว
 • การจัดโครงสร้างการขาย
 • การสร้างกระบวนการขายที่สร้างผลงานตามที่ต้องการ
 • การวางแผนการขาย
 • การบริหารลูกค้า
 • การพัฒนาระบบงานขาย
  • การสร้างกระบวนการขายแบบ APPOCS
  • การบริหารการขายด้วยระบบ RIS-CCMS
 • ภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย
  1. การทำงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
  • ต้องทำให้พนักงานบรรลุเป้าการขาย
  • ต้องทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน
  • ต้องทำให้พนักงานมีความสามัคคีกัน
  2. การสร้างพนักงานมืออาชีพด้วยการเป็น Coach ที่มีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจความแตกต่างของ Coach กับ Manager
  • ภารกิจและการทำงานของ Coach
  • ภารกิจและการทำงานของ Coach
  3. การผลักดันการเติบโตของยอดขายด้วยการสร้างกำลังใจ
  • การเลือกคำพูดและประโยคที่สร้างกำลังใจ
  • การใช้บุคลิกและท่าทางในการกระตุ้นให้ฮึกเหิม
  • การสร้างกำลังใจจากการประชุม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลเป็นแผนการทำงาน
 • ปัญหาและอุปสรรคในงานขาย และ การบริหารงานขาย
 • การตั้งเป้าหมายงานขายอย่างได้ผล
 • ทัศนคติแห่ง “รากของปัญหา” ของพนักงานขาย
 • การสร้างมาตรฐานในการขายเพื่อความสำเร็จระยะยาว
 • การวิเคราะห์ข้อมูลขายเพื่อการพัฒนาการขายและตลาด
 • เทคนิคการวางแผนและติดตามงานขายอย่างมืออาชีพ
 • การสร้างพลังและแรงจูงใจในการขาย
 • การสร้างทัศนคติและจิตสำนึกใหม่เพื่อลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎี
 • ภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ

      1) การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน (ภาคทฤษฎีและ Case Study)

      2) การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/Work Shop/Case Study)

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Learn more About :

 • ขายอย่าไรให้โดนใจลูกค้า
 • การบริหารการขาย sales management
 • การบริหารทีมขาย...สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ
 • การบริหารการขาย หมายถึง
 • กลยุทธ์การบริหารงานขาย ที่เหนือคู่แข่งขัน
 • 3 เคล็ดลับบริหารการขายให้เป็นเลิศ

        1.จัดให้พนักงานขายทุกคนมีส่วนร่วม

        2.ทำด้วยใจ ไม่ใช่แค่หน้าที่

        3.อย่าปล่อยให้ตัวเองหมดไฟ

 • สุดยอดบริหารงานขาย ของนักขายอย่างสร้างสรรค์
 • ปลุกยักษ์ในใจ ปลุกไฟในตัว
 • ปลุกยักษ์หลับ

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584