rencontre rencontre de femmes agées site rencontre arabe montreal rencontre la femme site de rencontres versailles femme veuve cherche veuf chatroulette francais rencontres au hasard historique rencontre maroc algerie cherche je cherche un homme tunisien exemple message original site de rencontre rencontre filles diego suarez liste des escort trans site de rencontre pour mineur france site de rencontre amicale luxembourg kto site rencontre smeeters rencontre au tel 01 femme site rencontre femme cherche femme nancy escort trans cash rencontre serieuse gratuite paris site de rencontre algerie gratuit site de rencontre gratuit a nice magasin hatsan rencontre femme cherche homme 45 ans site de rencontre voyage cherche femme pour sortir ce soir site de она ищет его в киеве знакомства инвалиды знакомства

การบริหารการขาย

19697.w320tyc.com/70269.html การบริหารการขาย sales management

https://ccipp.info/57327-1.html คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร การบริหารการขาย sales management เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย คือ การบริหารการขาย ที่ต้องรู้จักการวางแผน การจัดระบบงาน การจัดระบบคน การเพิ่มศักยภาพที่สูงสุดให้กับทีมงานขาย โดยให้ทีมขายได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของผู้บริหารทีมและลูกน้อง มีความเข้าใจกัน ร่วมมือร่วมใจกัน การใช้ระบบ RCMSS (อาร์ซีเอ็ม-เอสเอส) ในการบริหารทีมงานขาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วย ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยในการบริหารการขายยุคใหม่ให้บรรลุผล สำเร็จอย่างยั่งยืน

 

 วิทยากร :

source link อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Sale Skill, Motivate, Teamwork, Supervise, Power Closing, RTMS, Cross Road, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill Pro, Negotiation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, เจ้าของกิจการ, Supervisor, Manager, Director

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

จำนวนผู้อบรม

 • What is Sales Management ?
 • นิยามความหมายของการบริหารการขาย
 • หลักในการบริหารงานขายของผู้บริหาร
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการขายยุค 4.0
 • รู้จักลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้ายุค 4.0
 • กลยุทธ์การขาย 4.0 (Sales Strategies 4.0)
 • B2B and B2C Selling Process
  การบริหารการขายแบบ B2B VS B2C
  • ข้อแตกต่างการบริหารการขายแบบ B2B-B2C
  Customer-Centric Model
 • วิเคราะห์การบริหารการขายของคุณ (Sales Management Analysis)
  • แบบทดสอบวิเคราะห์สไตล์การขายด้วย HPSC
  • เทคนิควิเคราะห์สไตล์นักขายในทีมแบบ DISC
  • พื้นฐานการขายและสถิติของผู้จัดการขายมีผลต่อการบริหารทีมขาย
  • การพัฒนาทักษะการบริหารงานขายของตนเอง
 • การพัฒนาการบริหารการขายให้เป็นวิทยาศาตร์
  • การบริหารงานขายแบบวิทยาศาสตร์ PODC
  • การใช้แบบทดสอบประเมินเพื่อพัฒนาทีมงาน
 • Sales Management Techniques
  • เทคนิคการบริหารการขายด้วยระบบ RCMSS
  • เทคนิคการบริหารการขายแบบ SMART
 • Sales Management Team
  • การสรรหาและการคัดเลือก (Salesforce Recruiting and Selection)
  • สัมภาษณ์คำถามสัมภาษณ์ (Interview Questions Due)
  • การสร้างทีมงานให้เป็นนักขายเชิงรุก (Proactive Sales Team)

  • การฝึกอบรมพัฒนาพนักงานขาย  (Sale Training)
  • การปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานขาย (Attitude)

  • การสร้างเป้าหมายรายวัน“เล็ก-กลาง-ใหญ่”ให้พนักงานขาย (Goal)
  • การประชุมทีมขายที่ถูกต้อง (Meeting)
 • การสร้างความเชื่อถือในทีมขาย (Trust)
  • ความสัมพันธ์ภายในทีม

  • การให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนา
  • การจัดการนักขายที่ไม่ดี
 • การบริหารจัดการ Zone การขาย
  • การจัดการพื้นที่ขาย
  • จัดระเบียบพื้นที่ขายเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
  • การรีวิวจากพื้นที่การขาย
 • การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคาดการณ์การขาย
  • ผลตอบแทนค่าตอบแทนและแผนการจูงใจ (Performance, Compensation and Incentive Plans)
 • การ Motivate ทีมงานการขาย
  • การบริหารด้วยกำลังใจ
  • การสร้างแรงจูงใจทีมงานให้มีพลังใจทำยอดขาย
  • การวัดระดับแลละสร้างแรงจูงใจแบบ win-win
  • การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานขาย
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพพนักงานขาย
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาคทฤษฎี

 • ภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ

      1) การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน (ภาคทฤษฎีและ Case Study)

      2) การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/Work Shop/Case Study)

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

เดือนมีนาคม     : วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

เดือนพฤษภาคม : วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 8,700 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            8,700

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน LI์NE ID : fitprodb และ/หรือ (086) 981-1584
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Sale Skill, Motivate, Teamwork, Supervise, Power Closing, RTMS, Cross Road, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill Pro, Negotiation Skill, Course for Success etc.

Sales Management profile : 

- Sale Field Manager : : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Sale Manager : Grolier Encyclopedia Britannica Co., Ltd.
- Sub Scription Sale : Bangkok Post Public Co., Ltd
- Sale & Marketing Manager : Training Hall Co., Ltd
- Top Sale : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Marketing & Sale Manager : Training Hall Publishing Co. Ltd.

เกียรติประวัติ : 

- Top Sale บริษัท Grolier Americana Encyclopedia จำกัด ปีพุทธศักราช 2531
- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

Talk Show อาจารย์ วัฒนา วาทะพล :

Link ดูตัวอย่างคลิปบรรยายหลักสูตรจาก Youtube : 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

Learn more About :

 • ขายอย่างไรให้โดนใจลูกค้า
 • การบริหารทีมขาย...สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ
 • การบริหารการขาย หมายถึง
 • กลยุทธ์การบริหารงานขาย ที่เหนือคู่แข่งขัน
 • 3 เคล็ดลับบริหารการขายให้เป็นเลิศ

        1.จัดให้พนักงานขายทุกคนมีส่วนร่วม

        2.ทำด้วยใจ ไม่ใช่แค่หน้าที่

        3.อย่าปล่อยให้ตัวเองหมดไฟ

 • สุดยอดบริหารงานขาย ของนักขายอย่างสร้างสรรค์

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584