ระเบียบการขอใบเสนอราคา

ระเบียบการขอใบเสนอราคา
Request for Quotation

1. กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่จะขอใบเสนอราคา
2. กรุณาระบุชื่อบริษัท/องค์กร พร้อมที่อยู่ให้ชัดเจน
3. กรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ทั้งส่วนที่ทำงานและโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ตรวจสอบตัวตน
4. กรุณาระบุ E-Mail เพื่อใช้ในการติดต่อกลับและตรวจสอบ
5. กรุณาระบุผู้มีอำนาจลงนามของท่านใน Quotation (ใบเสนอราคา) ที่ทางสถาบันจะจัดส่งให้

เมื่อทางสถาบันฝึกอบรม FIT Pro ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวตนของผู้ขอแล้ว ทางสถาบันจะดำเนินการส่งข้อมูลให้ท่านในทันที *หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการส่งใบเสนอราคา (Quotation) ให้ทุกกรณีค่ะ

Contact Form & Request for Quotation

ระดับ *

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584