rencontre rencontre de femmes agées site rencontre arabe montreal rencontre la femme site de rencontres versailles femme veuve cherche veuf chatroulette francais rencontres au hasard historique rencontre maroc algerie cherche je cherche un homme tunisien exemple message original site de rencontre rencontre filles diego suarez liste des escort trans site de rencontre pour mineur france site de rencontre amicale luxembourg kto site rencontre smeeters rencontre au tel 01 femme site rencontre femme cherche femme nancy escort trans cash rencontre serieuse gratuite paris site de rencontre algerie gratuit site de rencontre gratuit a nice magasin hatsan rencontre femme cherche homme 45 ans site de rencontre voyage cherche femme pour sortir ce soir site de она ищет его в киеве знакомства инвалиды знакомства

อบรมการพูด

93727.businesscertification.info/70752.html อบรมการพูด (Public Speaking Technique)

43544.228yh2.com/6168.html คำอธิบายหลักสูตร

Public Speaking Technique คือ หลักสูตรอบรมการพูด เป็นคอร์สการพูดโดยให้องค์ความรู้ด้านการพูดและเรียนรู้เทคนิคการพูดในที่ชุมชน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถแก้อาการสั่น ประหม่าบนเวที อาการตื่นเต้น กลัวไมค์ เวลาพูดนึกไม่ออก ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง เมื่ออยู่บนเวทีการพูด ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการพูดอย่างทั่วถึงทุกท่าน มีการประเมินผล แก้ไขและพัฒนาการพูดเป็นรายบุคคล ซึ่งการฝึกการพูดในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่าน หายจากอาการตื่นเต้น คลายความประหม่า มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือเมื่อปรากฎตัวบนเวที

 

วิทยากร :

87812.yonkeeper.com/57764.html อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

 

Course

หลักสูตร อบรมการพูด (เทคนิคการพูดในที่ชุมชน)

Public Speaking Technique

เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่นเมื่อต้องปรากฎตัวบนเวที ให้เทคนิคในการแก้อาการกลัว สั่น ประหม่าบนเวที มีข้อมูลมากมายแต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้เป็นลำดับ การเรียบเรียงเนื้อหาในการพูด การนำเสนอการพูดและการปรับประยุกต์ใช้การพูดในการนำเสนองานต่อที่ชุมชน เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจ มีความน่าเชื่อถือ มีเสน่ห์และบุคลิกที่น่าสนใจเมื่อต้องปรากฏตัวบนเวทีเพื่อที่จะก้าวสู่มีความสำเร็จในอาชีพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

บุคคลทั่วไป, พนักงาน, ข้าราชการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

  วันแรก

 • เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
 • การขจัดอาการประหม่าลดความตื่นเต้นและ สร้างความมั่นใจ
 • การปรากฏตัวให้ดูดีมีความน่าเชื่อถือ
  • ฝึกการปรากฏตัวบนเวที
  • ฝึกการใช้ไมโครโฟน
 • หลักการทักที่ประชุม
  • การทักที่ประชุมอย่างเป็นทางการ
  • การทักที่ประชุมกึ่งทางการ
  • การทักที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด
 • การเตรียมการพูด
  • เทคนิคการเตรียมตัว
  • เทคนิคการฝึกซ้อมก่อนการพูด
 • หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อประสิทธิภาพของการพูด
 • การสร้างโครงเรื่องอย่างมืออาชีพ
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 1 (ช่วงเช้า)
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 2 (ช่วงบ่าย)

  วันที่สอง

 • หลักการเรียบเรียงและลำดับเนื่อหา
 • ทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติสร้างความประทับใจ
 • เคล็ดลับการเล่าเรื่อง (Story Telling)
 • เทคนิคการขึ้นต้นให้น่าสนใจชวนติดตาม
 • หลักการเดินเรื่องไม่สับสน ตรงประเด็น ตรงตามวัตถุประสงค์
 • การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟัง
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟังมีพลังอย่างเหมาะสม
 • ข้อควรระวังในการพูด
 • คุณธรรมนักพูด
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 3 (ช่วงเช้า)
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 4 (ช่วงบ่าย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาคทฤษฎี

- ภาคปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เกิน 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. หลักสูตรการอบรม 2 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 7,900 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            7,900

*7,500 บาท (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 7,600 บาท)
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,300 บาท 
(Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,000 บาท)
*ลงทะเบียน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,000 บาท
(Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,800 บาท)
*ลงทะเบียน 4 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 6,800 บาท 
(Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,600 บาท)
*ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 6,500 บาท 
(Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,300 บาท)
**โปรโมชั่น Early Bird นี้ หมดเขตการใช้สิทธิ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

VCD Talk Show อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

Scan QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อสมัครลงทะเบียนอบรมผ่านระบบ Online 

 
  Clip ตัวอย่างการฝึกพูด 1 Clip ตัวอย่างการฝึกพูด 2 Clip ตัวอย่างการฝึกพูด 3

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/AdminFitPro

 

การแต่งกาย :

 • แต่กายสุภาพ
 • ไม่ควรสวมเครื่องประดับในการฝึกการพูดและบรรยาย

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584