นักขาย

เทคนิคการขาย การบริหารการขาย

 

Process หลักสูตร Course    
         
   
         
 • การใช้ Sale Talk ในการขาย
 • ศิลปะการใช้เรื่องสะเทือนใจปิดการขาย
 • เทคนิคการขายเชิงรุก
 • เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ
 • ทักษะการขายส่วนบุคคล

 

 • Sale Talk
 • Impressive Speech for Closing
 • Proactive Selling Technique
 • Selling skills for Technique Professional
 • Personal Selling

 

   
         
 • การขจัดโรคขยาดผู้มุ่งหวัง
 • การพูดจูงใจในงานขาย
 • การพูดโน้มน้าวใจลูกค้า
 • Eliminate Disease Fearful Prospect
 • Selling Speak Persuades
 • Selling Motivate Speaking
   
         
 • การสร้างพลังใจในการขาย
 • พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย
 • Selling for Inspiration
 • Power Motivation
   
         
 • การประเมินผลการขาย
 • การประเมินผลทีมงาน
 • Selling Evaluation
 • Evaluation for Team Success
   
         

 • เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงาน
 • เทคนิคการให้คำปรึกษาพนักงานขาย
 • Counselling for Team Success
 • Counseling
   
         
   
         
 • การใช้ RTMS ในการบริหารงานขาย
 • การบริหาร RTMS แบบ Competency
 • RTMS  Management
 • RTMS On Competency Base Management
   
         
 • การพัฒนาทีมขายด้วยระบบ Competency
 • การประเมินผลทีมขายด้วยระบบ Competency
 • Competency Development
 • Competency Evaluation
   
         
 • การพัฒนาทีมงานขายด้วยระบบ KPI
 • การประเมินผลทีมงานด้วยระบบ KPIs
 • KPI  Development System
 • KPIs Evaluation System
   
         
 • การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
 • การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารงานขาย
 • Personality Development
 • Personality Development for Management
   
         
         

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584