หลักสูตรการบริการ


คำอธิบายหลักสูตร
การบริการด้วยหัวใจ เป็น หลักสูตรการบริการด้วยใจ (service mind) ที่หลายท่านเรียกว่า Service Mind เพราะธุรกิจมีการแข่งขันการบริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะครองใจลูกค้า หากพนักงานสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้าได้องค์กร/ธุรกิจย่อมได้เปรียบ การแข่งขัน

 

หลักสูตรการบริการ (Service Mind)

คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สการบริการ เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ ล้วนมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะด้านการบริการ หลักสูตร การบริการมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระัดับกลาง จนถึงระดับสูง ซึ่งหลักสูตรเบื้องต้นที่จะช่วยปูพื้นฐานไปสู่หลักสูตรการบริการอื่น ๆ คือ หลักสูตร การบริการด้วยหัวใจ หรือ หลักสูตร Service Mind ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ด้านการบริการที่ถูกต้องทั้งทาง ด้านทัศนคติ, ความเข้าใจในทฤษฎีของการบริการ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านการบริการ

 

 

การบริการด้วยหัวใจ

หลักสูตรด้านการบริการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. หลักสูตรการบริการระดับต้น

2. หลักสูตรการบริการระดับกลาง

3. หลักสูตรการบริการระดับสูง

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

Course

หลักสูตรการบริการด้วยหัวใจ (Service Mind)

Service Mind

การบริการด้วยหัวใจ เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ ล้วนมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะด้านการบริการ หลักสูตร การบริการมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระัดับกลาง จนถึงระดับสูง ซึ่งหลักสูตรเบื้องต้นที่จะช่วยปูพื้นฐานไปสู่หลักสูตรการบริการอื่น ๆ คือ หลักสูตร การบริการด้วยหัวใจ หรือ หลักสูตร Service Mind ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ด้านการบริการที่ถูกต้องทั้งทาง ด้านทัศนคติ, ความเข้าใจในทฤษฎีของการบริการ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านการบริการ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการให้บริการ, ผู้อยู่ในอาชีพการบริการ, หัวหน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • What is Service Mind ?
 • นิยามและความหมายของ Service Mind
 • ความหมายของการบริการ
 • นิยามของการบริการ
 • การบริการลูกค้า คือ อะไร ?
 • ลูกค้า คือ ใคร ?
 • คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
 • หน้าที่ของผู้ให้บริการ
 • มาตรฐานของการบริการที่ดี
 • การบริการที่ประทับใจ
 • มาตรฐานของการบริการ
 • การบริการเหนือความคาดหมาย
 • สูตรแห่งความสำเร็จในการบริการ

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อติดต่อ Admin FIT Pro (คลิ๊ก)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 20 %

    2. Workshop 40%

    3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 20 % 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584