อบรมการพูด

อบรมการพูด (Public Speaking Technique)

คำอธิบายหลักสูตร

Public Speaking Technique คือ หลักสูตรอบรมการพูด เป็นคอร์สการพูดโดยให้องค์ความรู้ด้านการพูดและเรียนรู้เทคนิคการพูดในที่ชุมชน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถแก้อาการสั่น ประหม่าบนเวที อาการตื่นเต้น กลัวไมค์ เวลาพูดนึกไม่ออก ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง เมื่ออยู่บนเวทีการพูด ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการพูดอย่างทั่วถึงทุกท่าน มีการประเมินผล แก้ไขและพัฒนาการพูดเป็นรายบุคคล ซึ่งการฝึกการพูดในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่าน หายจากอาการตื่นเต้น คลายความประหม่า มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือเมื่อปรากฎตัวบนเวที

Read more: อบรมการพูด

About Trainer

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584