ระเบียบการขอใบเสนอราคา

ระเบียบการขอใบเสนอราคา
Request for Quotation

1. กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่จะขอใบเสนอราคา
2. กรุณาระบุชื่อบริษัท/องค์กร พร้อมที่อยู่ให้ชัดเจน
3. กรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ทั้งส่วนที่ทำงานและโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ตรวจสอบตัวตน
4. กรุณาระบุ E-Mail เพื่อใช้ในการติดต่อกลับและตรวจสอบ
5. กรุณาระบุผู้มีอำนาจลงนามของท่านใน Quotation (ใบเสนอราคา) ที่ทางสถาบันจะจัดส่งให้

เมื่อทางสถาบันฝึกอบรม FIT Pro ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวตนของผู้ขอแล้ว ทางสถาบันจะดำเนินการส่งข้อมูลให้ท่านในทันที *หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการส่งใบเสนอราคา (Quotation) ให้ทุกกรณีค่ะ

{mjform=8}

 

ร่วมงานกับเรา

                           รับสมัครงาน :

      1. พนักงานฝ่ายขายคอร์สฝึกอบรม                   จำนวน 10 ตำแหน่ง       
คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการขายมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านการขายหลักสูตรฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่     2. พนักงานฝ่ายขายหนังสือ หรือ CD เพลง          จำนวน 10 ตำแหน่ง    
         
 

 

  คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ไปขึ้นไป หรือวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
      3. พนง.ขายคอร์สอบรมทาง Internet/โทรศัพท์  จำนวน 15 ตำแหน่ง             
 

 

  คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี /ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี มีประสบการณ์ในการขายทางโทรศัพท์หรือใช้ Internet เป็น
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
      4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/พิธีกร (Part Time)       จำนวน 8 ตำแหน่ง                   
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 28 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี /ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี มีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรเชิญวิทยากร
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
      5. จนท.ฝึกอบรม วอลค์ แรลลี่ (Part Time)     จำนวน 12 ตำแหน่ง        
         
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี มีประสบการณ์ในการประจำฐาน Walk Rally
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
ตำแหน่งหัวหน้างาน     1. หัวหน้าฝ่ายขายหลักสูตรอบรม         จำนวน 6 ตำแหน่ง                                 
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายหลักสูตรฝึกอบรม มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
      2. หัวหน้างานฝ่ายขายหนังสิือ/CD       จำนวน 8 ตำแหน่ง                                
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายหนังสือ/CD เพลง มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
      3. หัวหน้างานฝ่ายขายโฆษณา             จำนวน 5 ตำแหน่ง                                
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโฆษณามาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
ตำแหน่งผู้จัดการ     4. ผู้จัดการฝ่ายขายคอร์สฝึกอบรม        จำนวน 6 ตำแหน่ง                               
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์การบริหารงานขายหลักสูตรฝึกอบรม มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
      5. ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือ/CD เพลง   จำนวน 8 ตำแหน่ง                     
         
      คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การบริหารงานขายหนังสือ หรือ CD เพลง มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
     

6. ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา                 จำนวน 5 ตำแหน่ง                     
คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายโฆษณามาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time

                               1. E-Mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนใจสมัครงานได้ที่ :       2. จดหมายสมัครงาน 59/99 ม.1 ถ.วัชรพล แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200
                                   หรือ Tel.(086) 981-1584

 

 

 

Map

Map : FIT Pro Institute

Contact :

FIT Pro Institute

59/99 Moo 1 Sukhaphiban 5 Soi 76

Orgeroen,  Saimai, Bangkok, Thailand 10220

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. (086) 981-1584

 

หลักสูตร sale skill

หลักสูตร sale skill

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร sale skill คอร์สทักษะการขาย เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ เพราะหน่วยงานหลักที่ขาดไม่ได้ในการสร้างรายได้ ให้กับบริษัท, องค์กรต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรการขาย จึงมีระดับการให้ความรู้เป็นลำดับขั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้พัฒนาทักษะการขายของตนเองทั้งในด้านองค์ความรู้, ความเข้าใจ, ทักษะ, ทัศนะคติ โดยในหลักสูตรการจะแบ่งเป็น กระบวนการขาย, ทั้กษะการตอบข้อโต้แย้ง, เทคนิคการปิดการขาย, การบริหารงานขาย, การเป็นหัวหนา้ฝ่ายขาย ทีทางสถาบันมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานโดยวิทยากรมืออาชีพโดยตรง

Read more: หลักสูตร sale skill

About Trainer

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584