ธรรมะบ้านสบายใจ

ธรรมะแนะนำ:    

มีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" จึงทำให้วันนี้ทางเว็บไซต์ของเราอยากจะขอแนะนำ เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า บ้านสบายใจ

 

บ้านสบายใจ ฟังจากชื่อแล้วคงทราบได้ทันทีนะครับว่า เมื่อก้าวย่างเข้าไปก็จะพบกับความสบายใจสมกับชื่อของบ้านจริง ๆ เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ทันสมัย ดูร่มรื่นภายใต้บ้านทรงไทยแบบ Modern ที่ดูสวยสะอาดตา เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ทุกท่านได้พักใจของตนเองจากหน้าที่การงานและความวุ่นวายของสังคม มาอยู่กับแสงธรรมของพระพุทธองค์ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์(เสาร์และอาทิตย์) จะเปิดบ้านเวลาประมาณ 08.00 - 15.30 น. และแบ่งการฝึกกรรมฐานออกเป็น 2 ช่วง คือ
1. ช่วงเช้า จะมีการเทศน์และบรรยายธรรมะแบบสบาย ๆ ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป โดย ท่านจิตโต บ้านสบายใจ ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นจะเป็นการฝึกกรรมฐานประมาณ 1 ชม. และพักเบรกรับประทานอาหารเวลาประมาณ 11.30 - 13.00 น.
2. ช่วงบ่าย จะเริ่มต้นการเทศน์และบรรยายธรรมะเวลาประมาณ 13.00 น. และต่อด้วยการฝึกกรรมฐาน ซึ่งในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมอื่น ๆ สลับกันไปในแต่ละอาทิตย์และสิ้นสุดเวลาประมาณ 15.30 น.
สำหรับการฝึก กรรมฐาน เพื่อให้ท่านทราบเป็นพื้นฐานจะมีอยู่ 4 แนว คือ สุกขวิปัสสโก, เตวิชโช, ฉฬภิญโญ, ปฏิสัมภิทัปปัตโต เป็นการฝึกตามอัชฌาศัย คือ ไม่ว่าท่านจะเคยฝึกตามแนวกำหนดลมหายใจเข้าออกแบบอานาปานสติ หรือแบบพุธโธ (สุกขวิปัสสโก) ท่านก็ฝึกได้ หรือบางท่านมาแนววิชชาสาม(เตวิชชโช) คือ ทิพจักขุญาณ อนาคตังสญาณ อตีตังสญาณ ท่านก็ฝึกได้ หรือแนวอภิญญา 6 (ฉฬภิญโญ) และแนวสุดท้ายที่รวมวิชชาทั้ง 3 ข้อมาไว้ทั้งหมด คือ ปฏิสัมภิทัปปัตโต ท่านก็สามารถฝึกได้เช่นกัน
นอกจากนี้ บ้านสบายใจ ยังมี Website ชื่อว่า thamma-bansabaijai.org ซึ่งท่านสามารถฟังเสียงธรรมะหรือ Download ไฟล์เสียงธรรมะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีหัวข้อธรรมที่น่าสนใจ คือ

หัวข้อธรรมที่น่าสนใจ (สามารถ Download ฟรี)

1. วิปัสสนาญาณ 9
3. มหาสติปัฎฐาน 4
5. กุศลกรรมบถ 10
7. โลกธรรม 8
9. พรหมวิหาร 4
        2. วิปัสสนูปกิเลส
4. พระอริยบุคคล
6. สังโยชน์ 10
8. บารมี 10
10. ศีล สมาธิ ปัญญา
               

 
                            (สามารถ Download ฟรี)  


หัวข้อเทศน์กรรมฐาน (สามารถ Download ฟรี) เรื่อง

  • กรรมฐานการทรงสมาธิ
  • กรรมฐานการวางอารมณ์อยู่คนเดียวแบบอิสระเพื่อมรรคผลพระนิพพาน
  • กรรมฐานการจะพ้นทุกข์ได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
  • บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์(อริยสัจ)
  • เหตุของการมีทุกข์และดับทุกข์
  • การละความชั่วต้องมีความเกรงกลัวในผลของบาป
  • อานิสงส์บุญกฐิน
  • ปกิณกะธรรมการทำบุญด้วยใจถือว่าเป็นบารมีต้น
 

    Free Download


ที่กล่าวมานั้น เพื่อแนะนำให้ท่านสามารถเลือกเดินทางไปบ้านสบายใจเพื่อปฎิบัติด้วยตนเอง หรือเลือกที่จะฟังธรรมะจากเสียงธรรมของบ้านสบายใจผ่านเว็บไซต์ "ธรรมะบ้านสบายใจ"  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ท้ายที่สุดนี้ ผมอยากฝากคำกล่าวที่ว่า บุญนั้นไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง บุญ ที่เกิดจากฟังหรือการฝึกปฏิบัติธรรมะท่านสามารถสร้างได้ด้วยใจของตัวท่านเอง โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย แต่กลับส่งผลให้เราได้ค้นพบความสุขภายในได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อหาในราคา แพง ดั่งที่ผู้เขียนได้สัมผัสมาแล้วก็นำมาแบ่งปัน ลองดูสิครับแล้วท่านจะเข้าใจถึงคำว่าบุญสำเร็จได้ด้วยใจ ดั่งพุทธสุภาษิตที่ว่า "สุขอื่นใดเสมอด้วย ความสงบไม่มี"

   "We can never obtain peace in the outer world until we make peace with our selves"  
                              "เราไม่สามารถหาความสงบสุข ได้ในโลกภายนอก
                           จนกระทั่งเราสามารถสร้างความสงบสุข ภายในตัวเราเอง"

 

About Trainer

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584