สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro เป็นสถาบันฝึกอบรม ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรมมามากกว่า 15 ปี มีหลักสูตรการฝึกอบรมแบบ 360 องศา ครบวงจรในทุก Function การทำงาน สามารถตอบโจทย์งานในการพัฒนาบุคลากรได้ทุกมิติ มาทำความรู้จักกับแนวทางบริหารเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านในการทำงาน

 

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

 • สถาบันฝึกอบรม FIT Pro มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรมมามากกว่า 15 ปี
 • มีหลักสูตรกรฝึกอบรมแบบ 360 องศา ครบวงจรในงานของท่าน
 • ตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ทุกฝ่าย ทุกแผนกขององค์กรและบริษัทต่าง ๆ
 • หลักสูตรครบถ้วนด้านงานขาย ธุรกิจ Bancassurance ธุรกิจ Life Insurance
 • หลักสูตรสำหรับฝ่าย Production และกลุ่มธุรกิจ Service
 • วางระบบงานด้าน HRD HR Training ระบบ Competency ระบบ KPI แบบมืออาชีพ
 • รับให้คำปรึกษา Consulting ด้านการพัฒนาองค์กรจากที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร

Course :

 • หลักสูตรการพัฒนาฝ่ายขายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับผู้บริหารงานขาย
 • หลักสูตรด้านกระบวนการขาย การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย
 • หลักสูตรด้านการบริหารงานขาย Cross Mapping Road
 • หลักสูตรการจัดการ Effect Management
 • หลักสูตรการบริการ Service Mind , Service Excellent
 • หลักสูตรด้านการตลาด เช่น การตลาดงานขาย การตลาดงานประกันชีวิต
 • หลักสูตรด้านกระบวนการผลิต เช่น หลักสูตร ISO
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD / Training
 • หลักสูตร การเป็นเจ้าหน้าที่ HRD มืออาชีพ / การวิเคราะห์ Training Need
 • หลักสูตรด้านการบริงานบุคคล HR เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การสรรหา/ว่าจ้าง
 • การประเมินผลงานประจำปี กฏหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร
 • หลักสูตรการพัฒนา Competency เช่น การพัฒนาความสามารถการทำงาน
 • หลักสูตรการประเมินผลและพัฒนาตามระบบ KPI
 • หลักสูตรการทำงานเป็นทีม TEAMWORK , TEAM BUILDING
 • หลักสูตรการสัมมนานอกสถานที่ WALK RALLY เช่น TEAM SYNERGY

 

Read More>>>..(คลิ้ก)

 

About Trainer

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584