วิทยากร.net


หลักสูตรฝึกอบรม  มีหลักสูตรเด่นแนะนำหลายหลักสูตร เป็นหลักสูตรอบรมประจำเดือนและประจำไตรมาส หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอบรมยอดนิยมในไตรมาสนี้

 หลักสูตร : พูดได้ บรรยายดี (Train the Trainer : เทคนิคการเป็นวิทยากร) 2 วัน
 อัตราค่าสัมมนา : 7,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 หลักสูตร : competency 1 วัน
 อัตราค่าสัมมนา : 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
    หลักสูตร : เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) 2 วัน
 อัตราค่าสัมมนา : 7,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
    หลักสูตร : Competency Development 2 วัน
 อัตราค่าสัมมนา : 5,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
    หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก (Proactive Training Officer) 1 วัน
 อัตราค่าสัมมนา : 4,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
    หลักสูตร : การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency 1 วัน
 อัตราค่าสัมมนา : 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
    หลักสูตร : เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training & HRD Officer) 2 วัน
 อัตราค่าสัมมนา : 5,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
    หลักสูตร : การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills) 1 วัน
 อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
    หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) 1 วัน
 อัตราค่าสัมมนา : 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
    หลักสูตร : ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) 3 วัน
 อัตราค่าสัมมนา : 8,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
    หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)
 อัตราค่าสัมมนา : 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) : สถานที่อบรม > กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

 

 
  Clip ตัวอย่างการฝึกพูด 1 Clip ตัวอย่างการฝึกพูด 2 Clip ตัวอย่างการฝึกพูด 3

About Trainer

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584