Subcategories

 • วิทยากร Content

  วิทยากร Content

 • หาหลักสูตรฝึกอบรม
 • หาลักสูตรอบรม

  Service Excellence

 • Service Mind

  Service Mind

   

  service mind แปลว่า การบริการด้วยหัวใจ

  คำอธิบายหลักสูตร

  service mind คือ การบริการด้วยหัวใจ เป็นหลักสูตรที่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริการด้วยใจ service mind การบริการด้วยหัวใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็น หัวใจของการบริการ เพื่อช่วยให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันและการสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ พนักงานบริการที่ดีจึงต้องมีหัวใจบริการ การอบรม service mind จะให้องค์ความรู้ด้านพื้นฐานของการบริการ ช่วยให้พนักงานเกิดความเข้าใจในมาตรฐานการบริการ นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการบริการเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการให้กับหน่วยงานและการบริการเพื่อครองใจลูกค้าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  พนักงานบริการ, บริกร, ฝ่ายบริการ, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการให้บริการ, ผู้อยู่ในอาชีพการบริการ, พนักงานขาย (ที่ต้องให้บริการหลังการขาย), เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริการ, เจ้าของกิจการ

   

  Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

   จำนวนผู้อบรม

  • What is Service Mind ?
  • นิยามและความหมายของ Service Mind
  • ความหมายของการบริการ
  • นิยามของการบริการ
  • การบริการลูกค้า คือ อะไร ?
  • ลูกค้า คือ ใคร ?
  • คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
  • หน้าที่ของผู้ให้บริการ
  • มาตรฐานของการบริการที่ดี
  • การบริการที่ประทับใจ
  • มาตรฐานของการบริการ
  • การบริการเหนือความคาดหมาย
  • สูตรแห่งความสำเร็จในการบริการ

   

   

   

  • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

   

   

   

    25 -50 คน

   

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

     1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

     2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

         แต่ละหัวข้อติดต่อ Admin FIT Pro (คลิ๊ก)

  รูปแบบการอบรมสัมมนา

      1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 20 %

      2. Workshop 40%

      3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 20 %

  วันที่อบรม/เวลาอบรม

  รุ่น/วันที่

  วันที่ xx  xxxx พ.ศ.2561

  เวลาการอบรม

  เวลา : 09.00 - 16.00 น.

  สถานที่อบรมสัมมนา

  โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

  อัตราค่าสัมมนา

  ค่าอบรมปกติ : 3,500 บาท
  รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

  อัตราค่าสัมมนา

            จำนวน                    ค่าสัมมนา         
            1 ท่าน            3,500

  การชำระเงิน

  1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail แล้ว กรุณาโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail จากทางสถาบัน
  2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

  รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

  วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

  โอน เงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ ประเภท ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 025-8-64227-9 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

  หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม 

  • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb และ/หรือ (086) 981-1584
  • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

  วิทยากร :

  อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching Skill, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Service Excellence, Service Management, Supervisory Skill, Course for Success and etc.

  TALK SHOW อ.วัฒนา วาทะพล

  การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

  ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

  Tel. (086) 981-1584

  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  LINE : fitprodb

  Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

   

   

   

   

 • Service Excellence

  หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ (service excellence)

  service excellent

  service excellence คือ การบริการเป็นเลิศ เป็นหลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ จัดเป็นคอร์สอบรมการบริการ ที่เน้นการพัฒนาทักษะการบริการที่เหนือความคาดหมาย โดยเฉพาะ service excellent แปลว่า บริการเป็นเลิศ จึงเน้นองค์ความรู้ให้ท่านเข้าใจหัวใจของการบริการ มาตรฐานการบริการ เข้าใจลูกค้า การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติต่องานที่ดี ดังนั้น การบริการที่เกินความคาดหมายของลูกค้าต้องใช้องค์ความรู้และการพัฒนาระดับ ของการบริการให้มีทักษะที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานบริการได้อย่างเป็นเลิศและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางด้านบริการเป็นเลิศ

   

   

   

  Service Excellence (การบริการที่เป็นเลิศ)

   

   

   

   

   

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  พนักงาน, ฝ่ายบริการ, พนักงานบริการ, พนักงานขาย (ที่ต้องให้บริการหลังการขาย), เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริการ,  ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ

   

  Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

   จำนวนผู้อบรม

  • นิยามและความหมายของ Service Excellence และ Service Excellent
  • การบริการที่เป็นเลิศ คืออะไร ?
  • กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ
  • การบริการเหนือความคาดหมาย
  • บริการอย่าไรให้โดนใจลูกค้า
  • มาตรฐานของการบริการ
  • สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังเมื่อมารับการบริการของเรา
  • สิ่งที่ลูกค้ากังวลใจเมื่อต้องติดต่อใช้บริการจากเรา
  • อุปนิสัย 7 ประการสู่การสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ
   • เรียนรู้การคิดบวก
   • เรียนรู้การบริการเชิงรุก
   • เรียนรู้การมีมาตรฐานบริการ
   • เรียนรู้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
   • เรียนรู้หัวใจบริการการช่วยเหลือ
   • เรียนรู้การประสานงานที่ดี
   • เรียนรู้การสร้างสรรค์การบริการ
  • เส้นแดงของการบริการ คืออะไร ?
  • การรับมือกับอารมณ์ลูกค้าและลูกค้าไม่พอใจ
  • การแกว่งของการบริการและแนวทางแก้ไข
  • Work Shop การบริการที่เป็นเลิศ

   

   

   

   

   

  • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

   

   

   

   

   

    25 -50 คน

   

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

     1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

     2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

         แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

   

  วิทยากร :

  อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching Skill, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Service Excellence, Service Management, Supervisory Skill, Course for Success and etc.

  TALK SHOW อ.วัฒนา วาทะพล

  การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

  ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

  Tel. (086) 981-1584

  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  LINE : fitprodb

  Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

   

   

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584