ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการอบรม

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยไว้วางใจให้เราสถาบันฝึกอบรม FIT Pro ได้มีโอกาสให้บริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้แก่พนักงานและบุคลากรในการเพิ่มความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับการเติบโตทางธุรกิจสูงขึ้นและพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ รวมถึง เทคโนโลยีธุรกิจยุคใหม่ในองค์กรต่างๆ มากมาย

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยไว้วางใจให้เรา สถาบันฝึกอบรม FIT Pro : ผู้บริหารเว็บไซต์ วิทยากร.net

 • Asian Marine Service Public Company Limited.
 • Bangkok Airways Public Company Limited.
 • PTT Energy Solutions Co., LTD.
 • BTS Group Holdings Public Company Limited.
 • EKK Eagle (Thailand) Co., LTD.
 • HONDA R & D Southeast Asia Pacific Co., LTD.
 • EGCO Group & Electricity Generating Public Co., LTD.
 • OPPO (Thailand) Co., LTD.
 • ADVANCED Information Technology Public Company Limited.
 • BANGKOK GLASS Industry Co., Ltd.
 • BG Container Glass Co., LTD.
 • Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co., Ltd.
 • Amway (Thailand) Co., LTD.
 • Double A (Thailand) Co., LTD.
 • Bridgestone (Thailand) Co., LTD.
 • Fashion Island Department Store (Siam Retail Development Co. LTD.)
 • FWD Life Insurance Public Company Limited.
 • Muangthai insurance Public Company Limited.
 • CTCI (Thailand) Co., LTD.
 • P.O.P. Intertrade Co., LTD.
 • MMC TOOLS(THAILAND)CO.,LTD.
 • Bangkoklab and Cosmetic Co., LTD.
 • Alliance Pharma Co., LTD.
 • KEW (Thailand) Co., LTD.
 • Hirotec Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
 • Sumisho Metal (Thailand) Co., LTD.
 • THAI MATTO NS Co., LTD.
 • World Energy Group Co., LTD.
 • TTK Logistics (Thailand) Co., LTD.
 • INTER EXPRESS Logistics Co., LTD.
 • Dipped Products (Thailand) Co., LTD.
 • DAIFUKU (Thailand) Co., LTD.
 • Materials Service Complex Coil Center (Thailand) Co., Ltd.
 • Top Trend Manufacturing Co., LTD.
 • Scientific Promotion Co., LTD.
 • KYB Steering (Thailand) Co., LTD.
 • Chokchai Engineering Co., LTD.
 • Sunsea Plastics P.S. Co., LTD.
 • Sekisui Specialty Chemicals (Thailand) Co., LTD.
 • Technical Thai Service Co. Ltd.
 • Tayih Lun An (Thailand) Co., LTD.
 • Performance Manufacturing (Thailand) Co., LTD.
 • Materials Service Complex Coil Center (Thailand) Co., LTD.
 • Minth Group Co., Ltd.
 • Siam Aisin Co., Ltd.
 • Plan Toys Co., Ltd.
 • Giess Technology Co., Ltd.
 • Sangchai Precision Co., Ltd.
 • Sangchairefrigeration Co., Ltd.
 • Ihara Manufacturing (Thailand) Co., LTD.
 • Pidilite Bamco Co., LTD.
 • AQUA Nishiharacorporation Co., LTD.
 • Siam Retail Development Co., LTD.
 • Eiamheng Modified Starch Co., LTD.
 • Mediterranean Shipping (Thailand) Co., LTD.
 • Trimoro Co., LTD.
 • YOKOWO(THAILAND) Co., LTD.
 • Intage (Thailand) Co., LTD.
 • Be Professional Consultant Co., LTD.
 • โรงพยาบาลปทุมเวช
 • บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • บริษัท ธนาพัฒน์พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จก. (มหาชน)
 • บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด
 • บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
 • บริษัท Brandded The Agency จำกัด
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด
 • บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์
 • กรมยุทธศึกษาทหารบก ศูนย์ภาษา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาเขตกรมกหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584