การพูดแนะนําตัวเอง

การพูด-ตัวอย่างฝึกพูด

การพูดแนะนําตัวเอง เป็นการเริ่มต้นของการฝึกพูดหรือการฝึกการบรรยายการเป็นวิทยากร ก่อนที่จะไปพูดในบทที่สูงขึ้น เช่น การพูดสุนทรพจน์ การพูดในงานแต่งงาน การพูดให้กำลังใจ ฯลฯ. เรามาดู Clip ตัวอย่างการฝึกอบรมการพูด ในหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่สาธาระณะ หลักสูตรอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากร หลักสูตร พูดได้ บรรยายเป็น และหลักสูตรทางด้านการพูด การบรรยาย การพัฒนาบุคลิกภาพ ของทางสถาบันฝึกอบรม FIT Pro กันเลยค่ะ

ตัวอย่าง Clip ฝึกปฏิบัติการพูด 1

ตัวอย่าง Clip ฝึกปฏิบัติการพูด 2

ตัวอย่าง Clip ฝึกปฏิบัติการพูด 3

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584